NÂNG DẤU BẰNG LÁI GIÁ RẺ - Học bằng lái ô tô

NÂNG DẤU BẰNG LÁI GIÁ RẺ

07-02-2017
NÂNG 1 DẤU KO YÊU CẦU BẰNG CẤP GIÁ 5,500,000. NÂNG 2 DẤU YÊU CẦU BẰNG CẤP 2 GIÁ 6,500,000. Thời gian 3 tháng thi, chưa bao gồm 1 giờ xe cảm ứng . Sau 20 ngày có bằng. Kinh nghiệm nâng 1 dấu 3 năm , 2 dấu 5 năm. Chia ra 2 lần đóng.

Hiện tại trung tâm nhận nâng dấu với chi phí trọn gói như sau:

  • NÂNG 1 DẤU KO YÊU CẦU BẰNG CẤP GIÁ 5,500,000.
  • NÂNG 2 DẤU YÊU CẦU BẰNG CẤP 2 GIÁ 6,500,000.

Thời gian 3 tháng thi, chưa bao gồm 1 giờ xe cảm ứng . Sau 20 ngày có bằng. Kinh nghiệm nâng 1 dấu 3 năm , 2 dấu 5 năm. Chia ra 2 lần đóng. 

 

Gọi điện SMS Chỉ Đường